Påmeldingsskjema

Grunnleggende HMS opplæring (40 t) inkl oppfriskningskurs (2 dager)

Hvordan bli en HMS-kulturbygger!

 • Dato: 28.-29.januar + 11. og 12.februar (4 dager kurs + en dags oppgaveløsing på egen byggeplass)
 • Tidspunkt: 09:00 - 15:00
 • Dato oppfriskningskurs:28.-29.januar (2 dager)
 • Målgruppe: Kurset retter seg mot alle som jobber innen byggebransjen . Alle kan bli kulturbyggere.
 • Arrangør: EBA Agder
 • Sted: Kristiansand
 • Addresse: Kjøita 6, 4630 Kristiansand
 • Pris: Kr 7 500,- for medlemmer av EBA/BNL. Kr 9 100,- for andre. Oppfriskningskurs: 3 750,- for medlemmer av EBA/BNL. 4 550,- for andre.
 • Påmeldingsfrist: 13.januar

Kurset er laget i henhold til avtale om arbeidsmiljøopplæring mellom NHO og LO.

Formål:
Er du oppmerksom på hvilke krav som gjelder, og er du oppmerksom på hvilken påvirkning du har på andre? I arbeidsmiljøopplæringen skal deltakerne bli bevisst hvilke krav og forventninger som stilles til rollen som verneombud. Vi har et sterkt ønske om at du skal bli en respektert og forstått rollemodell og kulturbygger

Du får anledning til å tilegne deg kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, hvordan HMS-arbeidet er organisert og krav som stilles til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften.

Du skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan du kan arbeide som verneombud eller medlem i Arbeidsmiljøutvalg (AMU)  Etter endt kurs er målet at du skal være i stand og bidra til å skape en forutsigbar HMS kultur.

Målgruppe:
Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA anbefaler at alle som har personalansvar eller ansvar for å følge opp andre deltar på et 40-timers kurs.

Kursbeskrivelse:
Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

 • Hvordan ta eierskap til sikkerhetsarbeidet og hvordan få kolleger til å forstå at dette angår dem.
 • Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
 • Samarbeid, trivsel og ledelse
 • Kartlegging av egen arbeidsplass
 • Fysisk- og kjemisk helsefare
 • HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing basert på forelesninger.

Kommentarer

Det forutsettes minimum 12 deltakere for at kurset skal gjennomføres. Maks deltakerantall er 25.

Påmelding er bindende. Ved avbud senere enn 2 uker før kursstart belastes 50% av avgiften. Ved uteblivelse belastes full avgift.

Kursholder: Odd Severin Sevland

 

 

 

Jeg heter Odd Sevland. I 1996 ble jeg utsatt for en ulykke som helt og holdent var min egen feil, eller som jeg pleier å si ”vi skubbet hverandre ut stupet og jeg datt først”. Min atferd og mine holdninger til sikkerhetsarbeid var på det laveste av lave nivåer og jeg tilhørte en kultur som bidro til at det bare ble verre. Når du blir så til de grader satt på sidelinjen etter en slik ulykke så blir du tvungen til å tenke. Å tro du meg, jeg har tenkt og jeg tenker enda og jeg har betalt, ikke bare jeg men også mine nærmeste. Jeg har siden 1998 jobbet veldig harsdt med å få bedrifter til å ta tak i HMS, og da mener jeg ikke HMS som i lover og regler for det må vi, men jeg har jobbet med at du skal ta ansvar og endre atferd. Og hvis du tror at det å endre atferd er lett så skal jeg fortelle deg at det er det så lenge du er bevisst hele tiden, men hvordan blir du det? Hvordan kan du tre inn i en rolle hvor du blir forbilde? Hvordan kan vi få deg oppmerksom på at din atferd er avgjørende for så utrolig mange andre? Vi skal berøre disse temaene på et helt nytt kurs i regi av EBA Agder. Vi skal sørge for at du vet hvordan du skal ta eierskap til eget sikkerhetsarbeid og at andre rundt deg gjør det samme. Æ gledår mæ.

 

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 28. januar 2020 kl. 09.15
Til onsdag 29. januar 2020 kl. 09.15
Påmeldingsfrist
Mandag 13. januar 2020 kl. 12.00

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg